Hoe wordt een energielabel opgesteld?

Om een goed beeld te krijgen van de woning en om het juiste energielabel aan de woning toe te kennen wordt er naar meerdere zaken gekeken. Allereerst is het van belang dat voor een energielabel duidelijk is om welke woning het gaat, van welk bouwjaar de woning is, van elk type en of er eventueel nog bouwtekeningen van de woning beschikbaar zijn.

Geeft u bij de aanvraag van het energielabel zoveel mogelijk informatie omtrent de woning? Dan kan het energielabel snel worden opgesteld. Denkt u hierbij aan de manier waarop het huis is geïsoleerd en met welke materialen. En of er duurzame technieken aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Nadat deze informatie is doorgegeven kan er een afspraak worden gepland met een adviseur. Deze zal het huis grondig inspecteren en kan dan aan de hand van de door u aangeleverde gegevens en de door hemzelf vergaarde informatie het energielabel voor uw woning  opstellen.

Zoals eerder al vermeld worden er bij het energielabel ook adviezen gegeven over hoe de woning energiezuiniger gemaakt zou kunnen worden. Zo kunt u direct aan de slag met het energiezuiniger maken van uw woning. Daarmee verhoogt u ook het energielabel.