Energielabels voor woningen en bedrijfspanden, het hoe en waarom

Waarom wordt een zakelijke energielabel aangeraden

U heeft vast wel eens gehoord van het energielabel. Maar wat is een energielabel nu eigenlijk? Waarom is een energielabel nodig voor een woning? En waarom energielabel bedrijfspand? In dit artikel krijgt u antwoord op de vragen waarom energielabel woning nodig is en waarom energielabel bedrijfspand zelfs verplicht is.

 

Het energielabel, een korte uitleg

Een energielabel is een door een document wat aangeeft hoe energiezuinig een woning of bedrijfspand is. Het energielabel kan variëren van zeer duurzaam (energielabel A) tot en met totaal niet duurzaam (energielabel G). Het energielabel wordt opgesteld aan de hand van de eigenschappen van een woning. Dit laat hoe het pand geïsoleerd is, op welke manier er wordt verwarmd en of er duurzame technieken worden gebruikt om energie op te wekken. Het energielabel is sinds 2015 verplicht voor woningen die in de verkoop gaan en ouder dan 10 jaar zijn. Voor bedrijfspanden geldt dat er een energielabel aanwezig moet zijn als het pand verkocht wordt of verhuurd. Als er niet aan deze verplichting wordt voldaan en er dus geen energielabel aanwezig is dan kan er door de overheid een boete worden opgelegd. In het geval van een woning kan dit oplopen tot meer dan €400,- en voor bedrijven zal dit zelfs tot €20.000,- kunnen oplopen.

Waarom energielabel woning?

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen voor u en waarom energielabel woning voor u van belang kan zijn? Als bewoner is het goed om te weten wat het energieverbruik van uw woning is en of het energieverbruik omlaag kan. Door aanpassingen aan uw woning aan te brengen zoals bijvoorbeeld nieuwe of verbeterde isolatie kunt u al een aanzienlijke besparing realiseren. Een energielabel dat wordt opgesteld voor uw woning kan u hier inzicht in geven. Voor woningzoekenden is het goed om een energielabel te kunnen zien en zo een vergelijking te maken met soortgelijke woningen. Zo kunnen potentiële kopers schatten wat de verwachte kosten zullen zijn. Ook voor u is het van belang om een goed energielabel aan uw woning te hebben hangen als u deze wilt verkopen. De duurzaamheid van uw woning kan bijdragen aan het bepalen van een gunstige verkoopprijs. Dat is waarom energielabel woning belangrijk is voor u en de verkoop van uw woning.

Waarom energielabel bedrijfspand?

Als u in het bezit bent van een bedrijfspand en u bent van plan om deze te gaan verhuren of verkopen dan zult u een energielabel moeten laten opstellen. Waarom energielabel bedrijfspand nodig is denkt u? In eerste instantie omdat dit vanuit de overheid verplicht is gesteld en als u hier niet aan voldoet u een hoge boete kunt verwachten. Ook is het voor u als verhuurder of verkoper handig om te weten hoe duurzaam uw bedrijfspand is. Dit kan bijdragen aan de huur- of verkoopprijs. Voor de nieuwe huurders of kopers van het pand handig om te weten welk energielabel er aan het pand is toegekend. Zo kunnen zij een vergelijking maken en schatten wat de verwachte energiekosten zullen zijn.

Hoe wordt een energielabel opgesteld?

Hoe wordt een energielabel opgesteld

Om een goed beeld te krijgen van de woning en om het juiste energielabel aan de woning toe te kennen wordt er naar meerdere zaken gekeken. Allereerst is het van belang dat voor een energielabel duidelijk is om welke woning het gaat, van welk bouwjaar de woning is, van elk type en of er eventueel nog bouwtekeningen van de woning beschikbaar zijn.

Geeft u bij de aanvraag van het energielabel zoveel mogelijk informatie omtrent de woning? Dan kan het energielabel snel worden opgesteld. Denkt u hierbij aan de manier waarop het huis is geïsoleerd en met welke materialen. En of er duurzame technieken aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Nadat deze informatie is doorgegeven kan er een afspraak worden gepland met een adviseur. Deze zal het huis grondig inspecteren en kan dan aan de hand van de door u aangeleverde gegevens en de door hemzelf vergaarde informatie het energielabel voor uw woning  opstellen.

Zoals eerder al vermeld worden er bij het energielabel ook adviezen gegeven over hoe de woning energiezuiniger gemaakt zou kunnen worden. Zo kunt u direct aan de slag met het energiezuiniger maken van uw woning. Daarmee verhoogt u ook het energielabel.

Energielabel voor uw woning in Maastricht, de feiten op een rij

Energielabel voor uw woning in Maastricht

U woont in Maastricht en bent van plan om uw woning te verkopen. Bent u er dan ook van op de hoogte dat uw woning een energielabel nodig heeft? Het is tegenwoordig wettelijk verplicht om bij de verkoop van een woning een energielabel te hebben. Dit geldt overigens ook voor de verhuur van panden. Energielabel Maastricht is er voor de huizenbezitters in Maastricht die hun huis willen verkopen en nog geen energielabel voor de woning hebben. Als u de woning zonder energielabel verkoopt dan kunt u daarvoor een boete krijgen opgelegd vanuit de overheid.

Energieverbruik duidelijk gemaakt met energielabel Maastricht

Waarom heeft u nu eigenlijk een energielabel nodig als u een woning wilt verkopen? De overheid heeft het hebben van een energielabel wettelijk verplicht gemaakt om zo energiebesparing te stimuleren. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor uw woning als u van plan bent om deze te verkopen.

Hoe is het energielabel opgebouwd?

Het energielabel is opgedeeld in verschillende fasen van donker rood naar groen. Heeft u een woning die slecht geïsoleerd is en waarbij u hoge energiekosten heeft? Dan is de kans groot dat uw woning energielabel F of G toegewezen krijgt. In dat geval is er werk aan de winkel. Heeft de woning duurzame oplossingen voor het gebruik van energie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtebron dan is de kans groter dat het energielabel ingedeeld wordt in label B of zelfs label A. Bij de verkoop van uw woning in Maastricht kunnen potentiële kopers aan de hand van het energielabel zien hoe energiezuinig de woning is. Het is voor kopers ook mogelijk om aan de hand van het energielabel uw woning te vergelijken met soortgelijke woningen in Maastricht. Stel dat het energielabel lager is dan u had gehoopt dan kunt u aan de hand van de adviezen die uit het opgestelde energielabel voortkomen maatregelen nemen om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken.

Energielabel bedrijven Groningen, Friesland en Drenthe

Energielabel bedrijven Groningen, Friesland en Drenthe

Energielabel bedrijf Groningen, energielabel bedrijf Friesland en energielabel bedrijf Drenthe zijn per bedrijf verantwoordelijk voor de indeling van bedrijven op energieverbruik. Zoals de naam al doet vermoeden is elk energielabel bedrijf verantwoordelijk voor de eigen provincie.

Toetsing energielabel bedrijf

Om een energielabel bedrijf te kunnen bepalen moet een bedrijfspand op verschillende punten worden gecontroleerd. Zo is het belangrijk om te weten met welk materiaal
en op welke manier de muren, vloeren, daken en ramen van het pand zijn geïsoleerd. Er wordt ook gekeken naar de verwarmingsinstallatie en eventuele mogelijkheden om het pand af te kunnen koelen. Naast bovengenoemde criteria wordt er natuurlijk ook gekeken naar duurzame technieken als deze al aanwezig zijn. Denkt u hierbij aan zonnepanelen of bijvoorbeeld een warmtepomp om op een milieuvriendelijke manier het gebouw te kunnen verwarmen.

Verplicht energielabel bedrijf

Het is voor bedrijven verplicht om bij de verkoop of verhuur van een bedrijfspand een energielabel te hebben. Zit uw bedrijf bijvoorbeeld in de provincie Groningen dan wordt uw energielabel opgesteld door energielabel bedrijf Groningen. Het energielabel is 10 jaar geldig en is sinds 2015 door de overheid verplicht gesteld om energiebesparing bij bedrijven te bevorderen. Het energielabel moet opgesteld worden als een pand wordt verkocht of verhuurd. In het geval van verhuur krijgt de huurder het energielabel van de verhuurder. Wordt het pand verkocht dan krijgt de koper van het pand bij de overdracht het energielabel. Als er geen energielabel aanwezig is en het pand wordt wel verkocht of verhuurd aan een nieuwe huurder dan bestaat de kans dat de overheid voor het ontbreken van het energielabel bedrijf een boete oplegt die zeer hoog kan oplopen.

Waarom wordt een zakelijke energielabel aangeraden

Waarom wordt een zakelijke energielabel aangeraden

Bedrijfsenergielabels is een gecertificeerd adviesbureau voor het opstellen van energielabels voor bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen. Als u voor uw bedrijfspand een energielabel nodig heeft dan is Bedrijfsenergielabels de beste keuze. Een energielabel heeft u voor uw bedrijfspand nodig als u deze gaat verkopen of verhuren. U kunt van Bedrijfsenergielabels kwaliteit verwachten door middel van gedegen onderzoek aan uw bedrijfspand. Een energielabel voor uw bedrijfspand is niet alleen van belang als u het pand gaat verkopen of verhuren. Uw bedrijf kan er ook belang bij hebben om gebruik te maken van de gedegen adviezen die in het rapport van het energielabel worden gegeven door Bedrijfsenergielabels. Aan de hand van deze adviezen kunt u zien op welke punten het energieverbruik van uw bedrijfspand verbetert, zou kunnen worden en welke maatregelen u hiervoor zou moeten treffen.

Waarom is een energielabel van Bedrijfsenergielabels noodzakelijk?

Op het moment dat u een nieuw bedrijfspand laat bouwen bent u verplicht om bij de oplevering van het pand een energielabel te kunnen tonen. Dit geldt ook als u een bedrijfspand wilt verkopen of als er een huurcontract wordt afgesloten met een nieuwe huurder. Aan de hand van dit energielabel wordt aangetoond hoe energiezuinig het bedrijfspand eigenlijk is. Dit kan voor de nieuwe gebruikers gebruikt worden om vergelijkingen te maken en een berekening op te stellen van de te verwachten energiekosten in de toekomst.